ગુજરાત રાજ્ય બાળ સુરક્ષા વિભાગમાં પરીક્ષા વગર નોકરી મેળવવાનો ગોલ્ડન ચાન્સ, પગાર ₹ 46,340 સુધી – generalknowledgequestions.in Tipper

ગુજરાત રાજ્ય બાળ સુરક્ષા વિભાગમાં પરીક્ષા વગર નોકરી મેળવવાનો ગોલ્ડન ચાન્સ, પગાર ₹ 46,340 સુધી

Child Protection Society Bharti: Are you also looking for a job or someone in your family or friend circle needs a job then we have brought good news for you because there is a golden chance to get a job in Gujarat State Child Protection Department without Exam.

Gujarat Bal Suraksha Vibhag Bharti 2023

સંસ્થાનું નામગુજરાત રાજ્ય બાળ સુરક્ષા વિભાગ
પોસ્ટનું નામવિવિધ
નોકરીનું સ્થળગુજરાત
નોટિફિકેશનની તારીખ19 ઓગસ્ટ 2023
ઇન્ટરવ્યૂની તારીખઅલગ અલગ
ઓફિશ્યિલ વેબસાઈટ ની લિંકhttps://gscps.gujarat.gov.in/

Post Name

  • Program Manager
  • Program Officer
  • Accountant
  • Accountant Assistant
  • Program Assistant
  • Assistant cum Data Entry Operator

Education Qualification

Please read official notification for more details.

Age Limit

The age limit in this Child Protection Society Recruitment is 21 years to 40 years. Candidates belonging to reserved category can get relaxation in age limit as per Govt.

Interview Place

આ ભરતીમાં ઇન્ટરવ્યુનું સ્થળ –ગુજરાત સ્ટેટ ચાઈલ્ડ પ્રોટેક્શન સોસાયટી, બ્લોક નં-19, ત્રીજો માળ, ડૉ. જીવરાજ મહેતા ભવન, સેક્ટર-10, ગાંધીનગર, 382010 છે.

Interview Date

Post NameInterview Date
Program Manager21-08-2023
Program Officer22-08-2023
Accountant23-08-2023
Accountant Assistant23-08-2023
Program Assistant24-08-2023
Assistant cum Data Entry Operator24-08-2023
Official NotificationClick Here
Official WebsiteClick Here
HomepageClick Here

Leave a Comment